Polityka Jakości

1. Celem bloga chceszrozwoju.pl jest tworzenie i promowanie informacji oraz wiedzy o charakterze edukacyjnym z zachowaniem wysokich walorów użytkowych, mających na celu podnoszenie jakości życia czytelników  w takich obszarach, jak:

a) zarządzanie wiedzą i uczenie się,

b) zarządzanie karierą osobistą,

c) zarządzanie finansami osobistymi,

d) zarządzanie jakością życia,

e) świadomy wybór i korzystanie z usług i produktów,

f) motywacja,

g) niemarketingowy rozwój osobisty.

2. Administrator i autor bloga zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia w zakresie tworzonych i publikowanych treści obejmującego następujące działania:

a) podnoszenie komunikatywności i czytelności publikowanych treści za pomocą dbałości o możliwie jak najbardziej poprawną gramatykę oraz ortografię,

b) podnoszenie kultury języka poprzez wykorzystanie słowników językowych oraz korygowanie i eliminowanie konstrukcji zdaniowych nie przedstawiających żadnego wartościowego przekazu dla czytelnika,

c) merytoryczną ocenę jakości źródła publikowanych treści a w przypadku braku możliwości weryfikacji źródła pochodzenia treści, zaniechanie działań w zakresie przetwarzania jej w stopniu mogącym doprowadzić do szerzenia dezinformacji i wprowadzania w błąd czytelnika.

3. W zakresie publikowania treści o charakterze handlowym i marketingowym, administrator i autor bloga zobowiązuje się do:

a) tworzenia i publikowania treści zgodnych ze stanem rzeczywistym danej oferty w chwili publikacji artykułu,

b) przeprowadzania testów jakościowych przez opublikowaniem treści o charakterze rekomendacji i promocji,

c) możliwie jak najbardziej obiektywnej oceny usługi bądź produktu, uwzględniającej opinie pozostałych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na zaprezentowanie ich punktu widzenia.

4. Administrator i właściciel bloga zobowiązuje się do regularnego aktualizowania niniejszej polityki jakości, w celu zapewnienia jej dalszej przydatności dla funkcjonowania bloga oraz zapewnienia jakości treści dostarczanych do czytelnika.