Polityka Prywatności

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Administrator – właściciel bloga chceszrozwoju.pl

b) Blog – strona internetowa dostępna pod adresem https://chceszrozwoju.pl

c) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z bloga.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z Unijnym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych zwanym w skrócie RODO. Polityka Prywatności tej witryny dotyczy  Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z treści bloga chceszrozwoju.pl.

2.  Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Marcin Siejka- właściciel i autor bloga chceszrozwoju.pl.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Unijnym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Rodzaje przetwarzanych danych

a) W przypadku każdego użytkownika będącego tylko i wyłącznie czytelnikiem:

Użytkowniku, w celu przeglądania treści zamieszczonych na tej witrynie, jedynym rodzajem danych, jakie będą przetwarzane, są tylko i wyłącznie dane gromadzone przez pliki cookies-patrz polityka plików cookies.

b) W przypadku użytkownika będącego czytelnikiem zapisanym do newslettera:

Użytkowniku, w celu przeglądania treści zamieszczonych na tej witrynie oraz korzystania z newslettera, jedynymi rodzajami danych, jakie będą przetwarzane, są tylko i wyłącznie dane gromadzone przez pliki cookies oraz Twój adres e-mail niezbędny w celu korzystania z newslettera.

c) W przypadku użytkownika czytającego i komentującego artykuły:

Użytkowniku, w celu przeglądania treści zamieszczonych na tej witrynie a także komentowania tych treści jedynymi rodzajami danych, jakie będą przetwarzane są tylko i wyłącznie dane gromadzone przez pliki cookies oraz Twój adres e-mail wraz z adresem IP komputera z którego dokonujesz wpisu.

d) W przypadku użytkownika będącego zleceniodawcą:

Użytkowniku, w celu zawarcia umowy (zlecenie, dzieło, dzierżawa) i podjęcia współpracy w zakresie tworzenia i promowania treści informacyjnych, przeprowadzania testów jakościowych i udzielania rekomendacji, przetwarzane będą tylko i wyłącznie następujące dane:

 • Nazwa Firmy
 • Imię i Nazwisko właściciela lub osoby reprezentującej
 • Adres korespondencyjny
 • NIP
 • Regon
 • Telefon kontaktowy
 • Adres e-mail
 • Dane gromadzone przez pliki cookies

6. Cel przetwarzania danych osobowych

a) W przypadku każdego użytkownika będącego tylko i wyłącznie czytelnikiem:

 • analiza statystyk bloga i poprawności jego działania

b) W przypadku użytkownika będącego czytelnikiem zapisanym do newslettera:

 • analiza statystyk bloga i poprawności jego działania
 • dostarczanie treści informacyjnych na e-mail użytkownika, w tym:

-przesyłanie informacji o pojawieniu się artykułów o charakterze edukacyjnym

-przesyłanie informacji o pojawieniu się artykułów o charakterze marketingowym

-przesyłanie informacji o pojawieniu się artykułów o charakterze handlowym

-przesyłanie informacji o pojawieniu się konkursów blogowych

-przesyłanie informacji o zmianach w regulaminie bloga

-przesyłanie informacji o zmianach w polityce prywatności

-przesyłanie informacji o zmianach w polityce jakości

c) W przypadku użytkownika czytającego i komentującego artykuły:

 • analiza statystyk bloga i poprawności jego działania
 • identyfikacja użytkownika w przypadku gdy znacząco naruszy zasady regulaminu witryny

d) W przypadku użytkownika będącego zleceniodawcą:

 • poprawne sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu umowy zgodnie z wymogami przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • zapewnienie skutecznej komunikacji na czas wykonania zadania w celu przeprowadzenia dokładnej analizy jakości sporządzanych treści i możliwości ich zatwierdzenia przez zlecającego zadanie.

7. Przekazywanie danych osobowych

W przypadku formy działalności niniejszego bloga nie istnieje żadna uzasadniona konieczność przekazywania danych osobom trzecim. Wyjątek stanowi konieczność korzystania z usług hostingowych do utrzymania tego bloga w sieci. W tym przypadku dostawcą usług hostingowych dla witryny chceszrozwoju.pl jest firma Domeny.pl która spełnia wymagania RODO i z którą właściciel-administrator niniejszego bloga posiada podpisaną umowę o powierzenie danych.

8. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych

Każdy użytkownik samodzielnie decyduje o tym, jak długo podane przez niego dane mają być przechowywane i przetwarzane.

W przypadku zleceniodawców dane przechowywane i przetwarzane są tylko na czas wykonania danego zlecenia lub trwania umowy (np. zlecenia, o dzieło, wynajmu, dzierżawy).

9. Prawa przysługujące użytkownikowi i zleceniodawcy

a) Użytkownik i Zleceniodawca mają prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia danych do innego administratora (jeżeli podstawą jest zgoda i dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) oraz ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Tobie praw, wyślij e-maila na adres: administrator@chceszrozwoju.pl.

b) Użytkownikowi i Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych wskazanych w punkcie 5 niniejszej polityki prywatności, wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika/Zleceniodawcy, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

c) Na działania Administratora Użytkownikowi/Zleceniodawcy przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Sposoby ochrony danych osobowych realizowany przez administratora tej witryny

a) Loginy i hasła dostępu do:

 • administrowania witryną
 • obsługi konta pocztowego administratora
 • obsługi bazy danych newslettera
 • administrowania kontem hostingowym

Są przechowywane poza komputerem wpiętym do sieci, za pomocą którego odbywa się obsługa niniejszej witryny.

b) Sposób przechowywania loginów i haseł:

 • zaszyfrowany dysk usb
 • zaszyfrowany dysk usb-backup
 • zahasłowany plik excel i ZIP
 • wydruk papierowy-2 sztuki

Loginy i hasła przechowywane są na dwóch zaszyfrowanych dyskach usb, na których umieszczono zahasłowane pliki typu excel i ZIP. Dyski usb wraz z wydrukami papierowymi przechowywane są w sejfie zamykanym ma klucz a miejsce przechowywania tego sejfu znane jest tylko i wyłącznie Administratorowi witryny. Pomieszczenie, w którym znajduje się sejf jest zamykane na klucz i osoby trzecie nie mają do niego dostępu.

c) W celu zapewnienia najwyższej możliwej ochrony danych, blog chceszrozwoju.pl posiada certyfikat SLL.

d) Komputer chroniony jest na bieżąco aktualizowanym programem antywirusowym.

11. Dane podane w wybranym formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji tego konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w celu zamieszczenia komentarza, w celu zapisania się na newsletter. Użytkownik osobno do każdego z tych formularzy wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych. Przed podaniem tych danych ma obowiązek zapoznać się z Polityką Prywatności tej witryny i dokonać jej akceptacji.

12. Dane osobowe pozostawione na blogu nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności bloga, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój niniejszego bloga. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. Na blogu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od bloga i nie są w żaden sposób nadzorowane przez blog chceszrozwoju.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Pliki cookies

a) Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

b) Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie i zapisywanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym, zgodnie z jego wolą, pliki cookies nie będą wykorzystywane i przechowywane na jego urządzeniu końcowym.

c) Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

d) Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach bloga:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk bloga.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności administrator i właściciel jest do dyspozycji – adres kontaktowy znajduje się w zakładce-regulamin, pkt 11.